Games Fund ASI S.A.

Ponad 7 mln zł zysku dla akcjonariuszy wypracowane ze 100 tys. zł kapitału założycielskiego w pierwszych 3 latach działalności

Podstawowe informacje

  • Games Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna to wehikuł inwestycyjny z kapitałem pochodzącym od polskich inwestorów.
  • Działamy od 2020 roku. W pierwszych trzech latach działalności odnotowaliśmy ponad 7 mln zł zysku dla akcjonariuszy zaczynając od 100 tys. zł gotówki na inwestycje.
  • Nasz zespół tworzą menedżerowie z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie i na rynku kapitałowym.

GAMING

inwestujemy w młode interesujące spółki z branży gamedev, oferujące ponadprzeciętny wzrost

OPPORTUNITIES

do 25% portfela lokujemy w obiecujące spółki z różnych branż, w tym nisz rynkowych

Śledź nas w mediach społecznościowych

Model inwestycyjny

SKUTECZNY STOCK PICKING​

wybieramy spółki, które będziemy mogli sprzedać z wysoką stopą zwrotu

EFEKTYWNY EXIT​

selekcjonujemy projekty zapewniające możliwość efektywnego wyjścia z inwestycji, tj. spółki notowane na giełdzie lub do 18 miesięcy przed debiutem giełdowym

DO 5%

obejmujemy pakiety akcji najczęściej nieprzekraczające 5% udziałów

ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

forma ASI, będącej pod nadzorem KNF, zapewnia transparentność działalności inwestycyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów funkcjonowania

Dlaczego GAMING?

Światowy rynek gier jest obecnie więcej wart niż branża filmowa (174,9 mld USD wobec 42,2 mld USD w 2020 r.*). To najszybciej rosnący rynek rozrywki na świecie.

Gry przeszły z etapu prostej rozrywki do ambitnych i zaawansowanych produkcji, których budżety są większe niż filmowe. Podobnie jak w filmie, jest to rynek oparty o IP (Intellectual Property) i licencje. Udany tytuł może mieć bardzo długi czas życia (np. The Witcher, This War of Mine czy Frostpunk).

Gamedev stał się narodową branżą Polaków, z olbrzymim rynkiem talentów, szybko rosnącymi lokalnymi studiami (470 w 2020 r.)**, firmami globalnymi przenoszącymi tutaj swoje oddziały.

Firmy z Polski zarabiają na całym świecie. Startupy mogą od razu szukać dystrybucji globalnej poprzez kanały elektroniczne, jak Steam czy AppStore.

Wartość polskiego rynku wyniosła (razem z CD Projekt) blisko 1 mld EUR. Wzrost 2019-2020 w Polsce (bez CD Projekt) to prawie 45% r/r.**

  • Niskie progi wejścia
  • Duża skalowalność
  • Łatwa weryfikacja jakości produktu
  • Globalny zasięg
  • Wyceny spółek niższe niż w innych branżach
  • NAJLEPSZY MOMENT NA INWESTYCJE

Rynek obarczony jest dużym ryzykiem, ale przy stosunkowo wysokiej nagrodzie (stopie zwrotu) dla udanych produkcji np. Frostpunk (od 11 bit studios), który zwrócił się w 66 godzin.

Główne czynniki ryzyka?

1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Główne czynniki wpływające na działalność spółki: tempo wzrostu gospodarczego, stopy procentowe, inflacja, dług publiczny, stopa bezrobocia, polityka fiskalna i monetarna, a ponadto sytuacja geopolityczna (konflikt w Ukrainie).

2. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym

W przypadku utrzymywania się długotrwałych negatywnych tendencji lub wystąpienia działań spekulacyjnych podmiotów o znaczącej sile działania istnieje ryzyko znacznego spadku majątku spółki. Spółka buduje zdywersyfikowany portfel i zachowuje część aktywów w postaci gotówki, aby minimalizować wpływ wahania wycen.

3. Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Spółka jest pod silną presją konkurencji ze strony dużych podmiotów, w tym firm z kapitałem zagranicznym i dużej liczby mniejszych podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

4. Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego

Częste zmiany przepisów prawa i brak jednoznacznej interpretacji oraz brak jednolitego i spójnego orzecznictwa mogą mieć istotny wpływ na działalność spółki.

5. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych

Niestabilność polskiego systemu podatkowego i nieprecyzyjność regulacji podatkowych utrudnia planowanie podatkowe.

6. Ryzyko dużej zmienności wyniku finansowego

Działalność spółki jest powiązana z inwestycjami w akcje i udziały firm, jej wyniki finansowe są w znacznej mierze uzależnione od efektywności zakończonych inwestycji oraz wycen i notowań spółek z portfela.

7. Ryzyko związane z brakiem płynności finansowej

W związku z niedużą skalą dotychczasowej działalności spółka może przez pewien okres nie osiągać przychodów z bieżącej działalności, jeśli nie uda się przez dłuższy czas zamykać posiadanych pozycji i/lub pozyskać finansowania.

8. Ryzyko związane ze skalą działalności

Istnieje ryzyko, że spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji na rynku inwestycyjnym lub nie będzie w stanie zrealizować planów strategicznych.

Portfolio

0 PLN

Aktualna szacunkowa wartość portfela

0 PLN

Aktualny stan gotówki

DUŻE PAKIETY (500k+)
MAŁE PAKIETY (100-500k)
EKSPOZYCJA NA RYNEK (DO 100k)
OPPORTUNITIES (no limit)
GAMEDUST
PRIME ASI
CD PROJEKT
EXCELLENCE
ALL IN! GAMES
PLAYWAY
M FOOD
BLOOBER TEAM
SATREV
CREEPY JAR
MOVIE GAMES
PEOPLE CAN FLY
T-BULL
KOOL2PLAY
TEN SQUARE GAMES
ONE MORE LEVEL

Kontakt

Games Fund Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 383 676,40 zł

KRS: 0000824601
NIP: 7010966593
REGON: 385374274

Rafał Kijonka 
Prezes Zarządu

Siedziba w Warszawie:

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

Biuro w Łodzi:

ul. Łąkowa 3/5,
94-562 Łódź

Games Fund ASI S.A. została wpisana do rejestru KNF jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna pod numerem PLZASI00151

Copyright © 2023-2024 Site create by de . for Games Fund ASI S.A.